Villa Duevej

 

Grunden er beliggende i den nordlige udkant af Bremdal, en bydel i Struer, i første række med udsigt ud over Venø Sund og Struer Bugt. Grunden er sidste udstykning mod en mark mod nord og i første række mod øst. Udsigten er derfor helt udforstyrret i den retning. I kraft af at udsigten er østvendt, kan man lave mange, ganske store vinduer mod udsigten over bugten, uden at overop- hede huset.

I dag ligger der et eksisterende hus på grunden. Bygherrens tanke er at behol- de fundamentet, som indeholder en god kælderetage. Denne skal eventuelt efterisoleres indvendigt. Derfor er det en forudsætning for tilblivelsen af huset, at dette skal ligge på det eksisterende fundament.

Huset har en fuldstændig forrygende udsigt udover Limfjorden. Det er en helt særegen kvalitet, som bygherren ønsker at underbygge ved at flytte alle op- holdsrum op på første sal for at få et mere uforstyrret kig ud over landskabet. Derudover har det været et ønske at få to børneværelser, et arbejdsrum, et so- veværelse med walk in-closet, badeværelse med to brusere og en stor garage med plads til to biler.

Hovedidén med huset har været at skabe en solid, muret base som danner plinten for et stort svævende tag, som f.eks. pagodehuse i asiatisk arkitektur også benytter sig af.
Huset åbner sig maksimalt op mod den østvendte fjordudsigt uden at have særlige behov for afskærmning af privatlivs- overophedsningsmæssige år- sager. Mod syd og vest lukker huset sig mere af og skærmer huset af for sollys og indkig fra naboerne.

Vinkelret på hovedbygningen ligger garagen og indrammer en sydvestvendt gårdsplads. Den danner fundament for en stor terrasse i første sals niveau, som man tilgår direkte fra køkkenalrummet. Fra terrassen er der mod nord ud- sigt ud over Venø Bugt og samtidig er der sol på terrassen fra sidst på formid- dagen og frem. Det forstærker idéen om murstensbygningen som basen under den helt lette 1.sal og tagkonstruktion.

Ankomsten til huset er fra gårdspladsen og ind af en dobbelt glasdør, hvorfra man har et kig direkte igennem huset og ud over vandet.Yderst mod østfaca- den ligger trappen, så udsigten integreres i huset på en smuk måde.

Type
Kommission

Status
Skitseforslag

År
2019

Lokation
Struer

Areal
287 m² netto

Bygherre
Privat

Team
Kasper Holmboe, Troels Thorbjørnson

 
Siteplan-[Konverteret].png
stueplan.png
1,sal.png
snit.png
 
Enscape_2019-09-03-15-24-26.png
 
Enscape_2019-09-03-16-31-29.png
 
Enscape_2019-09-03-16-35-30.png
 
Enscape_2019-09-03-16-36-48.png
 
Enscape_2019-09-03-15-55-53.png
 
Enscape_2019-09-03-16-19-51.png
 
Enscape_2019-09-03-16-18-07.png