Middelfart Havbad

 
 
Situationsplan før .png

Status
Skitseforslag

År
2018

Adresse
Middelfart Marina

Areal
Omklædning, sauna, mv. 54 kvadratmeter
Badeanlæg: 52 kvadratmeter

Bygherre
Middelfart Havbad

Arkitekter
Spant Studio

Team
Kasper Holmboe & Troels Thorbjørnson

 

Middelfart Havbad har en forblændende placering   ved Marinaen ud mod Fænøsund med ugeneret udsigt over hele horisonten. Hovedfortællingen handler om den spektakulære udsigt og om, hvordan vi skæmmer den mindst mulig for de badende.

I havbadet er det kutymen at bade nøgen og af diskretions- og blufærdighedshensyn bør det foregå, så man ikke kan se det fra land.

Den arkitektoniske idé er et todelt anlæg; på land er der sauna og omklædning. Bygnigen er lavet så langstrakt så muligt, så sauna kan placeres længst mod vest og derved får saunagæsterne en mulighed for at nyde udsigten ud over sundet.

På vand er en bådebro, der har en række afskærmende vægge, der er perpendikulært vinklede mod et centrum, så udsigten ugeneret indrammes for de badende, men fuldstændig hindrer indkig fra land.

 

Arkitektonisk idé - pile2.png
 
Middelfart Havbad isometri [Converted].png

De badende kommer til badeanlægget over en gangbro i anlæggets nordfacade som ellers er fuldstændig lukket. Når man først er kommet ind på badebroen har man et uforstyrret, 180 graders kig ud over Fænøsund. 

Badebroen er formet som et U. Langs yderkanten er de vinklede vægge, der indrammer badestiger og trapper. Væggene er ikke massive, faste vægge. Principsnittet nedenfor viser, at væggene er lameller monteret med en 45 graders vinkel, som gør, at det er muligt at se og fornemme vandet, når man går på badebroen.

I midten findes det indre bassin til de usikre badende, som har brug for en støttende kant. Der er indbygget en rampe, der går ned til et lille plateau som er cirka 70-90 cm under vandspejlet. Det er tiltænkt kørestolsbrugere som også skal kunne nyde det kolde gys. 

På hver side af hovedindgangen er der en lille niche. Det er tanken at have ferskvandsbrusere på den ene side og garderobe (til håndklæder, badekåber mv.) på den anden side.

 
 

Principsnittet viser, at væggene er lameller monteret med en 45 graders vinkel, som gør, at det er muligt at se og fornemme vandet, når man går på badebroen uden at give mulighed for indkig til de badende.

Detalje.png
Badeanlæg tegninger.png