Kontoret.jpg

I en verden præget af middelmådighed viser Spant Studio en anden vej: Idéer, der bygger på holdninger. Vi mener, tilværelsen kan gøres mindre ordinær. Det er ikke et korstog, men en invitation.

Vi arbejder målrettet med tektonik som et operativt værktøj. Det er vores holdning, at man skal være tilpas nidkær i sin udformning af husets eller genstandens konstruktion, således at den tåler dagens lys. Alle bygningsopdrag indeholder et potentiale for fuldkommen harmoni. Vi bestræber os på at skabe en arkitektonisk grundidé der tilgodeser funktioner og krav, men som også tilstræber at gå op i noget så lidet konkret som en højere enhed.

Navnet Spant Studio beror på en fælles fascination for den ædle disciplin; træskib for sejl. Vi arbejder målrettet med den højere sammenhæng der opnås igennem et fortløbende vekselarbejde mellem detalje og helhed, hvilket også ligger til grund for et sødygtigt og smukt sejlskib og som er forbilledlig for al arkitektur og funktionel form. For som et sejlskib er en øvelse udi at skabe noget smukt under meget komplicerede, funktionelle betingelser, er det ligeså med arkitektur.

Vi er professionelle, nysgerrige generalister og vi sender hermed en åben invitation til at udfordre os på vores verdensopfattelse.

Priser og legater

Dreyers Fond, 2018
Nationalbankens Jubilæumsfond, 2018
Danish Design Awards, nomineret, 2016
Paustians Internationale Designkonkurrence, 1. præmie, 2014
Hay Talent Award, nomineret, 2014
Arkitekt Kirsten Spliid Pedersens Rejsefond 2014
Tina Tychsen Rasmussen og Henrik Søholt Christensens Rejselegat 2013
Drawing of the Year, Special Prize, 2013